Discgolf -

VEST

VORGOD-BARDE disc golf bane

UGE 32 åbner en ny bane i Vorgod-Barde alle oplysninger om banen findes på denne side, så klik rundt og se. Mangles der noget, så kontakt ansvarlig: Karsten Iversen, 6160 4660 (ki@discgolf-vest.dk)


Banen er et samarbejde mellem :


        Skole

        Motion & Fritid

Borgerforening

Disc golf - vest


Det er enestående, at hele byen er gået sammen om at få dette tiltag op at stå.

Banen er gratis at bruge, der skal dog tages visse forholdsregler:

 - Tag hensyn til andre

 - Hul 1, 8 og 9 bruges ikke, når boldbanen er i brug

- Smid ikke affaldHar du ikke dine egne discs, så er det muligt at låne af banen (der er 5 sæt). Er du færdig med brug læg dem retur i skab. Mistes en disc meldes dette til Karsten Iversen (Disc koster 150,-/stk)


Der kan købes discs hos fx. gbase

   

BANEKORT SCOREKORT REGLER