Discgolf -

VEST

Regler

Der henvises til ordensregler for skolens område samt almindelig brug af offentlig sportsanlæg.

Ligeledes vil vi opfordre til at der tages hensyn til områdets mange forskellige brugere.


Ud over dette er der følgende regler for selve disc golf banen:

1. Der kastes fra tee-steder og til kurv. Der kastes videre fra det sted hvor discen lander og mod kurven. Landes der i træer eller buske, kastes videre fra det sted under træ/busk hvor disken hænger. Vælges at flytte disken ud, koster det et ekstra kast.

2. Sørg altid for frit udsyn inden der kastes. Kast aldrig når der er mennesker eller dyr inden for kastets rækkevidde.

3. Det er altid den spiller, der ligger længst væk fra kurven, der kaster først (Øvrige spillere er med til at spotte nedslagsstedet for discen)

a. Hvor sigtbarhed og overblik er begrænset pga. banens eller områdets udformning anbefales det, at øvrige spillere fungerer som spottere, så uheld undgås.

4. Discen er i kurv, når den ligger i bakken eller hænger i kæderne.

a. Discen er ikke i kurv, hvis den kun har ramt kurven, eller ligger andre steder på kurven end de nævnte.

5. Score er det antal kast, der bruges for at discen ligger i kurven. Score noteres for hvert hul, og den med sammenlagt mindst score, når spillet er slut, har vundet. Ved uafgjort er der omspil ved sidste hul mellem de spillere der har lavest score.

6. Ruten vist på skilte og oversigtskort er kun vejledende. Det er op til den enkelte spiller, at finde den hurtigste vej til kurven. Der spilles ikke med Out of bound (OB) andet end, hvis der vælges den svære udgave. Her er sandkasse, fliser og multibane OB.

a. Vælger en spiller ikke at kaste hvorfra discen er landet (pga. bevoksning eller andet), trækkes discen væk fra kurven, og det koster 1 ekstra kast.

b. Landes OB koster det et ekstra kast, og der spilles videre fra hvor discen røg OB.

7. Bruges sportspladsen, spilles der ikke på hul der er i nærheden af andre brugere. Brugere af sportspladsen til andet formål har fortrinsret.


Øvrige regler, der er med til at give spillere og brugere i området en god oplevelse.

Det er god skik, at undlade at spille frem, før spillerne foran er uden for kastevidde. Desuden er det god skik, at stille sig i respektabel afstand bagved en medspiller, når denne skal kaste (det gælder på både tee-sted, fairway og green) og undlade at stå og tale med de andre i gruppen, mens vedkommende kaster.

Fortrinsret

Endvidere gælder der også nogle uskrevne regler på banerne under såvel træning, match samt turnering, med mindre der er fastsat særlige regler herfor. For eksempel gælder det, at en gruppe på to spillere har fortrinsret og bør vinkes igennem af enhver gruppe større end to personer. Endvidere bør en single spiller altid lade alle spillergrupper gå igennem. Grupper, der ikke spiller en fuld runde, bør endvidere lade grupper, der spiller en fuld runde, gå igennem.

Spilletempo

Det er i alles interesse, at der spilles uden forsinkelse. Spillere, der søger efter en disc, bør derfor vinke bagfra kommende spillere igennem, så snart det står dem klart, at discen ikke let kan findes. De bør ikke søge i mere end tre minutter, før de vinker igennem, og bør ikke fortsætte spillet, før de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.

Det er endvidere god skik, af hensyn til bagfra kommende spillere, at vente med at notere score til man når det næste tee-sted. Ydermere er det god skik, at man af hensyn til det mest optimale flow under opvarmning, hvor der er flere spillere, der putter på samme kurv, maksimalt benytter to putters.


Vær med til at bygge et godt fællesskab.

Et fællesskab hvor der er plads til alle!