Discgolf -

VEST

Handicap

For at kunne spille på tværs af niveau, indføres der et handicap til spillerne.

Som medlem af klubben styres dette via nedenstående tabel.


Dog kan alle og enhver regne deres handicap ud og spille efter dette.


Handicappet beregnes som et gennemsnit af 3 spil minus banens par.


EKSEMPEL:

Hvis der spilles 3 spil på disc golf - vest banen og der fås følgende resultat:Det giver en samlet score på (50+58+49)/3 = 52,3

Derfra trækkes banens par: 52,3-30 = 22,3


Så denne spiller vil have et handicap på 22,3 (22)

Tallet i parentes er afrunding af handicap, og tallet i parentes angiver det handicap der trækkes fra efter hvert spil.


Efter hvert spil korrigeres ens handicap. For hvert kast man er bedre end ens tidligere handicap reduceres ens handicap med 0,1 og for hvert kast man er dårligere øges ens handicap med 0,1.


EKSEMPEL:

Spilleren med handicap på 22,3 spiller en runde på banen, og får en score på 51.

Dvs.

Hans nye handicap er: 51-22 (handicap) - 30 (banen par) = -1

Han er 1 kast bedre altså reduceres hans handicap med 0,1. Det nye handicap er 22,2 (22)


Næste gang han spiller får han en score på 55.

Hans nye handicap er: 55-22 (handicap) - 30 (banen par) = 3

Han er 3 kast dårligere altså øges hans handicap med 3*0,1=0,3. Det nye handicap er 22,5 (23).Vær med til at bygge et godt fællesskab.

Et fællesskab hvor der er plads til alle!

spil

Score

1

50

2

58

3

49

Registrering af spil..