Discgolf -

VEST

Andre baner…

Da vi gerne vil stå inde for banerne vi henviser til, er det ikke alle baner i Dk der fremgår af denne oversigt.


For at give disc golf spillere en forventning til de baner der besøges og spilles på, har vi skabt et kategoriseringssystem. Alle baner der har lyst til at indgå i dette er velkomne, der sendes blot bilag 1 i standard 01.01


Hvordan banerne rangeres og hvordan point i de forskellige kategorier gives, kan ses i dokument 01.01.

Ønskes der at se banens score, så klik på navnet.


Har du baner du/I gerne vil have med på listen, så henvend jer til disc golf - vest.

Vær med til at bygge et godt fællesskab.

Et fællesskab hvor der er plads til alle!